Informujemy, że 22 maja 2012 roku mija termin składania wniosków na działania z zakresu Małe projekty PROW 2007-2013.


Jeśli chcesz pozyskać środki unijne na realizację pomysłów takich jak:
organizacja szkoleń, warsztatów, imprez, promocja twórczości kulturalnej i artystycznej, rozwój agroturystyki i turystyki, remont i modernizacja świetlicy, budowa/odbudowa punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras rowerowych, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, rzemiosła, tradycyjnych zawodów,
złóż wniosek w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze

ul. H. Sienkiewicz 11,
09 - 100 Płońsk.


pobierz wnioski » 2011-05-14

Rusza nabór wniosków w ramach działań "MAŁE PROJEKTY"


Dnia 6 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie LSR" objętego PROW na lata 2007-2013. (Dz. U. z dnia 22 marca 2012 r., Nr 302) (Rozporządzenie dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania)

Najważniejsze zmiany dotyczą tzw. ”małych projektów” i polegają na:
- zwiększeniu możliwego poziomu refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych;
- wnoszeniu wkładu własnego do realizacji operacji na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006;
- uregulowaniu możliwości ogłaszania przez LGD tzw. „naborów tematycznych”;
- zlikwidowaniu możliwości wyboru operacji przez LGD ponad limit środków wskazany w ogłoszeniu (jedynie w ostatnim naborze możliwy wybór do 120 % limitu dostępnych środków).

Nowe przepisy maja zastosowanie do naborów rozpoczętych po dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, czyli po 6 kwietnia 2012 r.!

Stawka za godzinę wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie:
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2011 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 r., wynosiło 3224,98 zł.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że dla naborów wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych w 2012 r., stawka za godzinę wartości pracy i usług świadczonych nieodpłatnie wynosi 19,19 zł.

Zobacz ogłoszenie


pobierz wnioski » 2011-04-12

Udział LGD - Przyjazne Mazowsze w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

targi turystyki 2012 targi turystyki 2012 targi turystyki 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

2011-04-27

Ogólnopolskie Wybory Chłopa Roku 2012

Zobacz informacje
Zobacz plakat
Zobacz regulamin
Pobierz kartę zgłoszenia

2011-04-18

Zaproszenie na bezpłatny kurs Przewodnik Agroturystyki

więcej » 2011-03-28

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

więcej » 2011-03-28

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

więcej » 2011-03-28

Zapraszamy do udziału w konkursie.

więcej » 2012-03-23

W dniu 20.03.2012 r. zakończyliśmy nabór wniosków z działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Wpłynęło 10 wniosków z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 5 wniosków z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 26.03.2012 r. o godz. 12.00 w budynku szkoleniowym MODR Oddział Poświętne w Płońsku, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym wnioski zostaną ocenione pod względem spełnienia kryteriów wyboru zapisanych, dla poszczególnych działań, w Lokalnej Strategii Rozwoju.

2012-03-21

Zapraszamy na szkolenia z działania Małe projekty

więcej » 2012-03-05

Nabór wniosków z działania - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej...

więcej » 2012-02-18

MODEL WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI - podsumowanie.

więcej » 2011-01-30

W dniu 19 grudnia 2011 roku w budynku szkoleniowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się...

więcej » 2011-12-20

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach działania Małe projekty

więcej » 2011-12-17

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płońsku zorganizowało 15 grudnia 2011 r. w Auli Domu Parafialnego na ul. Jaworskiego, zabawę choinkową dla swoich podopiecznych.

więcej » 2011-12-17

Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne szkolenie - Dlaczego warto zakładać organizacje pozarządowe?...

więcej » 2011-12-05

W związku z wpłynięciem odwołań od decyzji Rady Decyzyjnej w ramach działania „Małe projekty” informujemy,...

więcej » 2011-12-05

Informujemy o możliwości odbioru tablic informacyjnych wykonanych dla Beneficjentów działania osi 4 Leader Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju...

więcej » 2011-12-03

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, posiedzenia Rady Decyzyjnej...

więcej » 2011-11-25

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach działania Małe Projekty, posiedzenia Rady Decyzyjnej...

więcej » 2011-11-25

W związku z zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013...

więcej » 2011-11-22

W dniu 08.11.2011r. zakończyliśmy nabór wniosków z działań - Małe Projekty oraz Odnowa i Rozwój Wsi.

Wpłynęły 24 wnioski z działania - Małe projekty oraz 4 wnioski z Odnowy i Rozwoju Wsi.
W najbliższym czasie wnioski zostaną przedłożone do oceny Radzie Decyzyjnej.

Wszystkim, którzy złożyli wnioski serdecznie dziękujemy.

2011-10-10

Zachęcamy do realizacji „małych projektów”

więcej » 2011-10-21
Nowe wnioski do pobrania z Odnowy Wsi i Małych Projektów w zakładce - Dokumenty do pobrania 2011-10-03
Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze wniosków
w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
· Małe projekty (limit dostępnych środków: 338 982,10 zł);
· Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 933 848,00 zł

więcej » 2011-10-03

Wyższe zaliczki na realizację inwestycji w ramach działań PROW 2007-2013

26-08-2011

Szanowni Państwo prosimy o wypełnienie ankiet...

więcej » 2011-08-23

Warto poznać dobre praktyki z obszaru działania LGD – Przyjazne Mazowsze

Specjalnie dla Państwa uruchamiamy nową zakładkę „Dobre praktyki” gdzie będziemy prezentować ciekawe projekty zrealizowane przez mieszkańców w ramach funduszy unijnych, pozyskanych za pośrednictwem LGD - Przyjazne Mazowsze
2011-08-02